header_3
header_5
header_10
header_21
header_9
header_15
header_11
header_19
header_7
header_20
header_12
header_8
header_4
header_23

Wanneer een kindercoach?

Als ouders wilt u het beste voor uw kind. Maar wat als uw kind even niet zo lekker in zijn vel zit? In zo’n situatie is kindercoaching een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders.

Marjet van Noordenne biedt met LowsterCoaching & Trainingen hulp aan kinderen (vanaf 8 jaar) en jongvolwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben om weer lekker in hun vel te zitten. Meestal gaat het om kinderen met problemen op het gebied van plannen, leren, opvoeden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • omgaan met emotie en verdriet;
  • echtscheiding van ouders;
  • onzekerheid / (faal)angst;
  • pesten;
  • leerproblemen (bijvoorbeeld doordat uw kind in beelden denkt, in plaats van in woorden) en/of problemen met huiswerk;
  • moeite met plannen en organiseren.

Kindercoaching is iets anders dan therapie. Een kindercoach gaat in haar praktijk niet zozeer op zoek naar de oorzaak van een probleem. Wel gaat zij samen met het kind op zoek naar talenten en kwaliteiten die het kind zelf in zich heeft om deze in te zetten om naar een oplossing te zoeken  voor bijvoorbeeld leerproblemen, onzekerheid, weerbaarheid, faalangst, agressie, huilbuien, beelddenken en problemen met huiswerk. Ook gaat de kindercoach met uw kind op zoek naar inzichten in eigen gedrag en vaardigheden. Dit moet ervoor zorgen dat uw kind beter kan omgaan met bepaalde situaties en weer lekker in zijn/haar vel gaat zitten.

Een kindercoach helpt uw kind onderandere om te leren. De uitnodiging van LowsterCoaching & Trainingen aan uw kind is dan ook: “Kom leren leren!” En als uw kind een beelddenker is, is de uitnodiging: “Kom ánders leren!”

Klik hier om het aanmeldformulier te openen.

Oudercoaching

Daarnaast kunt u ook als ouder(s) behoefte hebben aan ondersteuning door een kindercoach. Als u bijvoorbeeld het gevoel heeft dat uw inzicht tekort komt om uw kind op de juiste manier te ondersteunen. LowsterCoaching & Trainingen kan u dan helpen om uw kind beter te begrijpen, zodat u weet hoe u uw kind zelf zo goed mogelijk kunt ondersteunen.

Een kind met een probleem of klacht is altijd onderdeel van het gezin. Hoe jonger een kind, hoe meer het kind gebonden is aan zijn/haar ouders. Ook de ouders maken deel uit van een gezin waaruit zij zijn voortgekomen. De ouders hebben zich persoonlijk doorontwikkeld tot de persoon die zij nu zijn. Telkens ontstaat er een nieuw gezinssysteem. Een kindercoach bekijkt samen met de ouders en het kind hoe hun gezinssysteem in elkaar zit. Als zichtbaar wordt waar het probleem binnen het gezin zit, gaan we vervolgens met elkaar op zoek naar een oplossing.

Neem contact met op met Marjet om te zien of we u kunnen ondersteunen.

Liefde van de sterren

Zo zijn mensen om je heen vaak

Als een ster aan hemelblauw

Ieder met zijn eigen stralen

Zegt dagelijks ‘ik hou van jou’

 

Mooi hè, het laten blinken

Als een ster zo fel

Fonkel licht dat je nu uitstraalt

Liefde gaat zo snel

 

Sterren stralen als geen ander

Vliegen door de wereld heen

Straal, geniet en leef je leven

Dan straalt er in ieder geval één!